מכרז מס' 02-2021 למתן שירותי פינוי, הובלה והטמנה של בוצה, גבבה, גרוסת ופסולת ממט"ש קרית גת

תאריך סיום
20/05/2021 12:00