נספח 3- אישורים הנדרשים למי קרית גת בעמ למתן תעודת גמר

קישור לפרסום