תוי תקן

תאגיד מי קרית גת רואה חשיבות עליונה בעבודה ע"פ נהלים ותווי תקן וזאת על מנת לספק את השירות האיכותי והמקצועי ביותר לתושבי העיר.

כחלק מתפיסה זו פעל התאגיד לעמידה בתקני איכות: איזו 90001 , תו תקן 140001 לניהול סביבתי ותו תקן 180001 לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית משודרג ל 450001.

תוי תקן אלה של מכון התקנים מבטאים את הסטנדרטים הגבוהים בפעילות התאגיד.