אודות

תאגיד 'מי קרית גת' קם ב-_____ כתאגיד מים וביוב עירוני, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001. על פי חוק זה, מחויבת כל רשות מקומית בישראל, להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות, ויאפשר את שדרוג תשתיות המים והביוב ושיפור השירות.

התאגיד הינו עצמאי, המיועד לשרת את תושבי קרית גת. נכון להיום מספק התאגיד שרותי מים וביוב לכ-_____ תושבים. התאגיד מספק כ-____ מיליון קוב מים בשנה ללקוחותיו הנמנים על המגזר הפרטי והמגזר העסקי הכולל מסחר שירותים ותעשייה. קרית גת היא עיר בתנופת פיתוח ובשנים הקרובות צפוי גידול משמעותי במספר תושביה והתאגיד לוקח חלק פעיל בתכנון ופיתוח העיר.

התאגיד נערך לגידול באוכלוסיית היישוב ומתאים את תשתיות העיר לגידול בכמויות המים שיצרוך היישוב העתידי ולגידול בכמויות השפכים.

מטרות התאגיד כפי שהוגדרו בחוק התאגידים הן:

  • אספקת מים לתושבי העיר לרבות מסחר שירותים ותעשייה.
  • פינוי שפכי היישובים הכלולים בתאגיד למכון טיהור שפכים.
  • אחזקת רשת המים והביוב בעיר.
  • חידוש תשתיות מים וביוב.
  • פיתוח תשתיות מים וביוב חדשות בהתאם למגמות הפיתוח המוכתבות על ידי תכנית בינוי היישובים.